Longelse Kirke

Marianne l. Ring

www.longelsekirke.dk

Longelse kirke - Spodsbjergvej 271 - Nr. Longelse - 5900 Rudkøbing.

Kirkens åbningstider:    Dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Longelse sogn er et landsogn bestående af landsbyerne Sønder- og Nørre Longelse samt den lille fiskerby Spodsbjerg, der er sognets største samlede bebyggelse. Desuden ligger der gårde og huse spredt ud over sognet i Assemose, Barager og Næbbe, samt på Longelse Sønderskov. Sognet har en enkelt institution, døgninstitutionen Sundbrogård.
Der er 648 beboere i Logelse sogn.

Kirken:
Kirken som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland er en middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle er fra renæssancetiden. Altertavlen er meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet er fra den sidste nadver. Orglet er fra 1989, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Marianne Ring, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62501069
Fax. 62501049
mail. anba@km.dk

Træffes efter aftale.

 

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand og kontaktperson i delt stilling

Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing

tlf.:  51362574, mail: karas@km.dk

Menighedsrådets valgte kasserer, 

Heidi Hvidsten, Spodsbjergvej 197, 5900 Rudkøbing

tlf.: 21644664,  mail: heidi.hvidsten@hotmail.com

 

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet

Susana Christensen,Longelsevej 73 5900 Rudkøbing

tlf.: 65904443  / 28350779,   mail: shaugaard@hotmail.com

 

Kontaktperson i delt stilling, Formand kirke- og kirkegårdsudvalg,  medlem af præstegårdsudvalget,  medlem af valgbestyrelsen

Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing

tlf. 61201006,   mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget

Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing

tlf.: 21628110,   mail: klausegeberg@gmail.com

 

 

Formand for præstegårdsudvalget, Formand for valgbestyrelsen

Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing

tlf.: 62514295 / 61382253,   mail: vindrosen@kabelmail.dk

 

Medlem af præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen

Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing

tlf. 23837733,   mail: ingeogerik48@gmail.com

 

Regnskabsfører

Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble

tlf.: 62561035/51331035,   mail: doka@christoffersen.mail.dk

 

Medarbejderrepræsentant og menighedsrådets sekretær

Charlotte Kihri Carstensen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03,   mail: ckic@km.dk

  

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jeffrey Raymond, Skovbovej 20, 5900 Rudkøbing, tlf. 29420303 / 62502535

Gravermedhjælper:
Jens B. Nørgård, Fuglsbølle Skovvej 13, 5900 Rudkøbing, tlf. 30524808 / 35110490

Kirketjener:

Charlotte Kihri Carstesen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03,   mail: ckic@km.dk


Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944