Longelse Kirke

www.longelsekirke.dk

Longelse kirke - Spodsbjergvej 271 - Nr. Longelse - 5900 Rudkøbing.

Kirkens åbningstider:    Dagligt kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Longelse sogn er et landsogn bestående af landsbyerne Sønder- og Nørre Longelse samt den lille fiskerby Spodsbjerg, der er sognets største samlede bebyggelse. Desuden ligger der gårde og huse spredt ud over sognet i Assemose, Barager og Næbbe, samt på Longelse Sønderskov. Sognet har en enkelt institution, døgninstitutionen Sundbrogård.
Der er 648 beboere i Logelse sogn.

Kirken:
Kirken som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland er en middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol, alterbord og altertavle er fra renæssancetiden. Altertavlen er meget spændende med figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet er fra den sidste nadver. Orglet er fra 1989, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Annalise Bager, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 62501069
Fax. 62501049
mail. anba@km.dk

træffetid på tlf. hverdage (undt.mandag) 9-10, torsdag desuden 17-18.
Træffes i øvrigt efter aftale.

Sekretæren:


Regnskabsfører:
Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932  Humble, tlf. 62561035

Menighedsrådet:
Formand:
Villy Christensen, Fuglsbøllevejen 13, Fuglsbølle, 5900  Rudkøbing, tlf.62514701

Fmd. kirke-og kirkegårdsudvalget:
Palle Kold Madsen,Spodsbjergvej 253, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501743/27637743

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget:
Hanne Ellermann, Spodsbjergvej 151, Gl.Skrøbelev, 5900 Rudkøbing,tlf. 62511871

Valgt kasserer og kontaktperson:
Tom Andersen, Siø 14, 5900 Rudkøbing,  tlf. 63 350 310/ 40131033

Medl. af aktivitetsudvalget:
Helene Bonde Rasmussen,Torpevej 20 5900 Rudkøbing,     tlf. 62511498725774198

Næstformand og medl. af Kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget:
Karen Nielsen, Spodsbjergvej 216, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing, tlf. 62502212

Kirke- og kirkegårdsudvalget samt aktivitetsudvalget:
Karin Nielsen, Torpevej 8, Torpe, 5900 Rudkøbing, tlf. 62512957

Fmd. præstegårdsudvalget:
Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Longelse, 5900 Rudkøbing,  tlf. 62501854

Mdl. Præstegårdsudvalget:
Hans-Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing, tlf. 62514295

Mdl. Præstegårdsudvalget:
Torben Christensen, Fuglsbølle Skovvej 3, 5900 Rudøbing, tlf. 62501398 / mobil 59501398

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jeffrey Raymond, Skovbovej 20, 5900 Rudkøbing, tlf. 29420303 / 62502535

Gravermedhjælper:
Jens B. Nørgård, Fuglsbølle Skovvej 13, 5900 Rudkøbing, tlf. 30524808 / 35110490

Kirketjener:
Tage Larsen, Spodsbjergvej 261,  5900 Rudkøbing, tlf. 62501669/21748025

Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944