Skrøbelev kirke

 

www.skroebelevkirke.dk

Skrøbelev kirke:  Skrøbelev Hedevej 6, Ny Skrøbelev, 5900 Rudkøbing
Kirkens åbningstider: dagligt  kl. 08.00 - 17.00

Sognet:
Skrøbelev sogn består af landsbyerne Gl.- og Ny Skrøbelev, samt områderne; Møllemose, Vindeltorp, Torpe, Kragholm og Godthåb. Sognet har flg. Institutioner:
Flexhuset - Skrøbelev skole, Skrøbelev Hus, Øhavets Efterskole samt Skrøbelev Centret "På Hjørnet".
Der er 620 beboere i Skrøbelev sogn.

Kirken:
Skrøbelev kirke er indviet til Skt. Nikolaus. De ældste dele menes at være fra slutningen af 1000-tallet, men er siden blevet ombygget i sengotisk tid. Fra romansk tid er der bevaret en række granitskulpturer, bl.a. et vikingeskib. I kirken finder vi en del 1400-tals kalkmalerier fra Træskomalerens værksted. Vi finder også her øens yngste kirkeskib, en kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som blev skænket til kirken i 1991 af Alfred Sørensen, Spodsbjerg.  Orglet er fra 1957 og er oprindelig bygget af orgelbygger Vilh. Hemmersam, København. Det er senere bygget om af Bruno Christensen, Terkelsbøl.

Sognepræsten:
Marianne Ring, Longelsevej 5, Nr.Longelse, 5900 Rudkøbing, tlf. 62501069, fax 62501049
mail.  malr@km.dk

Træffes  efter aftale.

 

Menighedsrådet - adresser mv.

Menighedsrådsformand og kontaktperson i delt stilling

Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing

tlf.:  51362574, mail: karas@km.dk

Menighedsrådets valgte kasserer, 

Heidi Hvidsten, Spodsbjergvej 197, 5900 Rudkøbing

tlf.: 21644664,  mail: heidi.hvidsten@hotmail.com

 

Næstformand, underskriftsberettiget, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, medlem af aktivitetsudvalget, repræsentant i Lokalrådet

Susana Christensen,Longelsevej 73 5900 Rudkøbing

tlf.: 65904443  / 28350779,   mail: shaugaard@hotmail.com

 

Kontaktperson i delt stilling, Formand kirke- og kirkegårdsudvalg,  medlem af præstegårdsudvalget,  medlem af valgbestyrelsen

Nanna Borg Oldenbjerg, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing

tlf. 61201006,   mail: nanna@oldenbjerg.com

 

Kirkeværge og medlem af aktivitetsudvalget

Klaus Egeberg, Spodsbjergvej 164 5900 Rudkøbing

tlf.: 21628110,   mail: klausegeberg@gmail.com

 

 

Formand for præstegårdsudvalget, Formand for valgbestyrelsen

Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing

tlf.: 62514295 / 61382253,   mail: vindrosen@kabelmail.dk

 

Medlem af præstegårdsudvalget, valgbestyrelsen

Erik Rasmussen, Longelsevej 4, Nr. Longelse, 5900 Rudkøbing

tlf. 23837733,   mail: ingeogerik48@gmail.com

 

Regnskabsfører

Kaj Christoffersen, Tryggelev 20, 5932 Humble

tlf.: 62561035/51331035,   mail: doka@christoffersen.mail.dk

 

Medarbejderrepræsentant og menighedsrådets sekretær

Charlotte Kihri Carstensen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03,   mail: ckic@km.dk

 

Kirkebetjeningen:
Graver:
Jeffrey Raymond , Skovsbovej 20, 5900 Rudkøbing, tlf. 62502535/29420305

Gravermedhjælper:
Jens B. Nørgård, Fuglsbølle Skovvej 13, 5900 Rudkøbing, tlf. 30524808 / 35110490

Kirketjener:

Charlotte Kihri Carstesen, Humblevej 24, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 21 74 89 25  /  26 25 06 03
mail: ckic@km.dk


Organist:
Lone Nordal, Skebjergvej 18, 5953 Tranekær, tlf. 62502061

Kirkesanger:
Flemming Neperus, Nørrebro 79, 5900 Rudkøbing, tlf. 62515265/26994944