Bo- og værestedet Hjørnet's venneforening c/o Longelse Beboerhus

Venneforeningen startede i 1989, som "Bøgetræet" til Skrøbelev Plejehjem, frem til at
Plejehjemmet lukkede, og derefter blev omdannet til "Skrøbelev Centret".

Venneforeningen blev derefter til "Hjørnets Venneforening".

Venneforeningen har i 2014, bestået i 25 år, så der forventer vi at holde et brag af et eller andet, der er igennem disse 25 år samlet en masse penge ind, først Plejehjemmet og nu "Hjørnet" som får tilskud til deres udflugter og rejser.

Foreningen lejer også borde, stole og service ud:
kontakt tlf. 21785026

 

Venneforeningen afholder bankospil, hver 14. dag i ulige uger.
Der spilles hver gang om 55 gavecheck á kr. 75,-  plus alt det løse.
Der er i gennemsnit 65 bankospillere hver gang.Der serveres gratis kaffe (husk kop). Brød-øl-vand kan købes.

 

 

Venneforeningen startede i 2003, tirsdagsklubben i Skrøbelev. denne er nu udskilt til en selvstændig klub, uden nogen form for medlemskort, alle kan komme i klubben. Tirsdagsklubben mødes alle lige uger, i Longelse Beboerhus, kl. 14.
Man drikker kaffe og dertil medbragt kage, synger lidt og efterfølgende eftermiddags hygge med kort eller andre spil.

 

"Hjørnets Venneforening's" bestyrelse består af:

Formand                        Petrine Breum, Reberbanen 11, tlf. 21967993
Kasserer                        Tove Jensen, Tullebølle, tlf. 21785026
Sekretær                        Mona Christensen, Rudkøbing, tlf. 21583681
Bestyrelsesmedlem         Tove Holm, Rudkøbing, tlf. 50910216
Bestyrelsesmedlem         Henning Christiansen, Rudkøbing, tlf. 21583101
Bestyrelsesmedlem         Kaj Petersen, Rudkøbing, tlf. 29280194
Bestyrelsesmedlem         Børge Uhrenholdt, Skrøbelev, tlf. 62511843

 

.