Spodsbjerg Jagtforening

Spodsbjerg Jagtforening

www.spodsbjergjagtforening.dk  

Formand: Torben Skov Jensen Tlf.40154923 Mail: torbensjensen@get2net.dk

Næstformand og kasserer Johnny Sander Tlf. 23254269   Mail: vulcan@live.dk

Sekretær Hans Chr. Rasmussen Tlf. 20258997

Bestyrelsesmedlem Søren Henriksen Tlf.22732170
  og Preben Christensen, Tullebølle

Det stiftende møde: Lørdag   d. 26-02-2011 var der indkaldt til møde for at drøfte om der var behov for at   lave en Jagtforening, vis primære opgave var at samle Jægerne på Langeland og   de eksisterende Jagtforeninger i samarbejdet om styrkelse af interesser for   Jagt, Udsætning, Vildtpleje samt samarbejdet men JKF og Danmarks Jægerforbund

Torben Skov Jensenbød de 22 fremmødte personer velkommen, og startede med at fremhæve   at det ikke var for at skade andre foreninger, men udelukkende var for at   styrke samarbejdet med JKF. Efter denne korte start bød Torben velkommen til Hovedbestyrelsesmedlem   Kaj Refslund. Denne gennemgik vigtigheden af at vi var samlet for at styrke   Jægernes interesser og samarbejdet med JKF, hvis forsamlingen ikke var enig i   dette mente Kaj ikke der var grundlag for en nyforening. Der blev fra de   fremmødte givet tilslutning til at det var derfor man var samlet.

Det var før generalforsamlingens   startdiskuteret hvad den nye forening skulle hede her foreslog Torben,   Spodsbjerg land og strand Jagtforening, Flemming foreslog Langelands   Jagtforening. Sidstnævnte blev med stort flertal vedtaget.

Herefter Blev Kaj Refslund valgt som dirigent,   og den egentlige stiftende generalforsamling kunne begynde. Der blev nu valgt   2 stemmetællere nemlig Hans Ole Pedersen og Ruben W. Nielsen. Herefter var   der forslag til bestyrelsesmedlemmer og her blev følgende foreslået, Torben Skov   Jensen, Flemming L. Sørensen, Søren Henriksen, Lars Kamp, Hans Chr. Rasmussen,   Jonny Sander. Da der nu var foreslået flere en de 5 som skal bruges blev det   foreslået at den der fik færrest stemmer, automatisk var suppleant: man gik   nu til afstemning, og suppleanten blev Lars Kamp. Herefter gik man til valg af   revisor, og her blev kun foreslået 2 personer nemlig de 2 stemmetællere, disse   blev valgt. Suppleant til Revisor blev Poul Arne Nielsen.

Nu var der Sandwich og en tår at drikke,   medens der blev spist gik den valgte bestyrelse i et andet rum og gik til konstituering,   her blev Torben Skov Jensen valgt til formand
  Jonny Sander næstformand Flemming Sørensen Kasserer, Hans Chr. Rasmussen   sekretær og Søren Henriksen bestyrelsesmedlem.